dimecres, 16 de febrer de 2011

Activitat conversar

Aquesta és la conversa d'una nina i la mestra sobre una foto.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="265" height="64"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=19161l10811l66069" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=19161l10811l66069" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="265" height="64" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>

divendres, 11 de febrer de 2011

Activitat 3-Parlar

http://www.youtube.com/watch?v=--t0Jfew3f8
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/--t0Jfew3f8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Aquesta és una activitat d'una nina que parla del que està fent a l'ordinador. Cada setmana dedicam dues sessions a treballar els continguts de classe a l'aula d'informàtica.

diumenge, 30 de gener de 2011

Activitat 2- llegirAquesta activitat no l'he duit a terme amb els meus alumnes amb eines tic, però si que la varem fer tipo mural i amb fotografies d'animals.
Es tracta de treballar prèviament els conceptes i fer-ho com activitat final del tema. Es donen les paraules clau i els alumnes les han de classificar. Per això les han de llegir molt bé i enrecordar-se del seu significat.
Objectius:
- Conèixer algunes característiques dels animals.
- Classificar els animals segons siguin domèstics o salvatges.
Continguts:
- Els animals. Classificació
- Les seves característiques

dissabte, 29 de gener de 2011

Activitat 2- Escoltar

Wordle: Poema de la Pau

Aquesta activitat la vaig programar per treballar amb els meus alumnes el dia de la PAU. Primer jo vaig llegir un poema de la PAU i ells en parelles, a la sala d'ordinadors, havien de escriure al wordle les parules que rimaven. Una vegada fet creaven el seu wordle ( jo ajudava amb la pissarra digital). Varen quedar encntats. A la pissarra digital varem fer la comprovació de les paraules. Amb aquesta activitat varen estar molt motivats durant tota la sessió.

divendres, 28 de gener de 2011

Activitat 1

Hola a tots i a totes

La meva reflexió sobre les TICs és que són unes eines innovadores i motivadores per els nostres alumnes i nosaltres mateixos. Ens ajuden a realitzar la nostra feina d'una manera diferent sortint així de la rutina i acostant la realitat de la vida quotidiana a l'aula.

Salutacions